நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

B/ B, 28, Narendra Nagar Extension, Narendra Nagar, Badil Kheda, Nagpur – Manish Nagar Railway Crossing

Capacity1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,05,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 350 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

Plot no.1 Beltarodi Road Opp, Amar Sanjay Housing Society Layout, Manish Nagar, Nagpur, Maharashtra 440025, Nagpur – Opp, Amar Sanjay Housing Society Layout

Capacity600 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 160 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

15, Wardha Rd, Kannamwar Nagar, Somalwada, Nagpur – Wardha Rd

Capacity50 – 70 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot no.26 Dattatray Society, Shyam Nagar, Manish Nagar, Somalwada, Nagpur

Capacity400 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 65,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 250 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

7, Wardha Rd, Chatrapati Nagar, Nagpur, Nagpur – Enrico Heights

Summit

Capacity250 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 875/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,075/நபர் முதல்

Boardroom II

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்18 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 15,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: Multi-Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Police Station, Plot No 10, Wardha Rd, opposite Sonegaon, Kannamwar Nagar, Somalwada, Nagpur – opposite Sonegaon

Capacity30 – 70 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Suraj society, New Manish Nagar, Somalwada, Nagpur – New Manish Nagar bus stand

Capacity300 – 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 11,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Ring Rd, Jaywant Nagar, Shatabdi Nagar, Badil Kheda, Nagpur

மேலும் -12 ஐக் காண்பி