நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Plot No 5, Darvekar's building, Hingana Road Hingana T-Point, Nagpur, Nagpur – Hingana Road

Hall

Capacity150 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

Terrace

Capacity50 – 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 350/நபர் முதல்

Hall

Capacity50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

2759, Sahyog Apartment, Ganesh Nagar Rd, beside D3 colony, Juni Shukrawari, Azamshah Layout, Nagpur – Power Grid House

2000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

Hall

Capacity25 – 50 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 10,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Kalmana Market Rd, Near Maruti Automobiles, Ekta Colony, Nagpur – Near Maruti Automobiles

Capacity200 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 650 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

230, Gangabai Ghat Rd, Jagnade Square, Nandanvan, Nagpur, Maharashtra 440009, Nagpur – Gangabai Ghat Rd

1200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity300 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 675/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 775/நபர் முதல்

700 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity200 – 700 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 675/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 775/நபர் முதல்

350 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity100 – 350 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 675/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 775/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity50 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 675/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 775/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot No 12, Nandanvan, Jagnade Square, Nagpur – Jagnade Square

1000 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 35,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

600 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity300 – 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 35,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

136 Bharatwada Road Square, Gulmohar Nagar, Mahadeo Nagar Society, Pardi, Nagpur – Mahadeo Nagar Society, Pardi

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்200, 600 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Plot No-498, 499 Middle Ring Road, Nandanvan Colony, Nagpur – Azamshah Layout

1500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 150 இலிருந்து

700 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity350 – 700 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 70,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 150 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Middle Ring Road Shri Krishna Nagar Chowk, Hasanbagh Rd, Shaktimata Nagar, Kharbi, Nagpur – Shri Krishna Nagar Chowk

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 65,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -12 ஐக் காண்பி