நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Abhyankar Marg, Modi No.3, Sitabuldi, Nagpur – Near Haldiram

Capacity50 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Opposite Gajanan Maharaj Mandir Road, Ward Number 3, Trimurtee Nagar, Nagpur, Maharashtra 440022, Nagpur – Maharaj Mandir Road

2000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,35,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 250 இலிருந்து

1800 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity900 – 1,800 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 250 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

North Ambazari Road, Ambazari, Nagpur – Opposite NIT Swimming Pool

Hall 1 + Hall 2

Capacity7,000 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 599/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

Hall 1

Capacity200 – 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 599/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

Hall 2

Capacity200 – 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 599/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

Plot No 35, Plot No 35, Swawlambi Nagar,, Nagpur – Swawlambi Nagar

Capacity250 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 125 இலிருந்து

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Gajanan Nagar 10, Hingna Rd, Electronic Zone Square, Opposite Indian Oil Petrol Pump, M.I.D.C Hingna Road Gajanan Nagar, Midc, Lokmanya Nagar, Nagpur – Electronic Zone Square

1000 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity150 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 250/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான டெரஸ்

Capacity50 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 200/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 250/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Amravati Road, Wadi, Nagpur - 440023, T Point, Nagpur – Wadi, Nagpur

Capacity300 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,00,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 550 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Opposite Gajanan Maharaj Mandir Mandir Road, Ward Number 3, Trimurtee Nagar, Nagpur – Trimurtee Nagar

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,00,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 350 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Yashoda Enclaves, Ajni Rd, Prashant Nagar, Nagpur – Behind Haldiram

Capacity45 – 170 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 650/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Solitaire Banquet And Hotel, P115 MIDC T Point Amravati Road Wadi,, Nagpur – Amravati Road Wadi,

solitaire

Capacity500 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

venetia

Capacity150 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

35th Milestone, Katol Road, Behind IMT College, Nagpur – Katol Road,Behind IMT College.

2000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity500 – 2,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

1500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity300 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

1000 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity300 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity100 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Congress Nagar 'T' Point, Dhantoil, Nagpur – Near Ajni Railway Station

Space For 700 People

Capacity250 – 700 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 85,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 450 இலிருந்து

Space For 40 People

Capacity25 – 40 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

53 Shastri layout , c/o Shreedhar Sabhagruh ,, Subhash Nagar ,Hingna road, beside Apna Bhandar, Nagpur – Apna Bhandar,, Subhash Nagar

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 330/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 330/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

115 A , near VNIT behind, IT Park Rd, Gayatri Nagar, Nagpur, Nagpur – IT Park Rd, Gayatri Nagar

Capacity50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 10,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 250 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Near, Ring Rd, Palloti Nagar, Anant Nagar, Nagpur – Anant Nagar

Capacity1,500 – 3,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 45,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Amar Nagar, Sesh Nagar, Manewada, Nagpur,, Nagpur – Sesh Nagar, Manewada

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -5 ஐக் காண்பி