நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Ravindra Nath Tagore Marg, Collectors Colony, Civil Lines, Nagpur – Behind Old VCA Ground

Space For 150 People

Capacity100 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Space For 100 People

Capacity50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Civil Lines, Nagpur, Maharashtra 440001, Nagpur – Civil Lines

300 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity100 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity20 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

237, Temple Road, Civil Lines, Nagpur – MLA Hospital

800 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity500 – 800 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 950/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity250 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 950/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Opposite Poonam Plaza, Palm Rd, Civil Lines, Nagpur

2 உட்புற இடங்கள் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்250, 500, 800 நபர்கள்

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Ravindra Nath Tagore Marg, Akashvani Square, Civil Lines, Nagpur – Akashvani Square

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 1,10,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

CK Naidu Road Near VCA Square, Civil Lines, Nagpur, Maharashtra 440001, Nagpur – VCA Square

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 80,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -14 ஐக் காண்பி