நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Near Khindsi Lake, Ramtek, Nagpur – Khindsi Lake

Lawn

Capacity300 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

Lake View Hall I

Capacity30 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

Lake View Hall II

Capacity30 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை, நீச்சல் குளம், மின்சார காப்பு

Umred Rd, Dighori Chowk, Dighori, Nagpur – Dighori Chowk,

400 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity200 – 400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 80/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 200/நபர் முதல்

600 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity300 – 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 80/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 200/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Omkar Celebrations Hall and Lawn, 3, Ring Road, Dighori., Nagpur – Dandade complex

1500 நபர்களுக்கான உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,80,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

1200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity600 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 90,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

35, Ring Road, Near Besa Power Plant, Mhalgi Nagar, Nagpur

2 உட்புற இடங்கள்400, 800 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Plot No.1, Narsala Main Road, Near Shiv mandir, Dighori, Old Basti, Nagpur, Maharashtra 440034, Nagpur – Near Shiv Mandir, Dighori

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 70,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Narasala Villege(Dighori), Umred Road, Nagpur – Near Radha Raman Temple

Capacity500 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 2,25,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

30, Chandrapur - Mul - Nagbhir - Nagpur Hwy, Telephone Nagar, Dighori, Nagpur

2 உட்புற இடங்கள் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்1500, 1500, 2000 நபர்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

1136 ashirwad nagar mahalgi nagar chowk, Nagpur – mahalgi nagar chowk

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 36,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -12 ஐக் காண்பி