நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Pardi Rd, Kalmana Market, Kalmana, Nagpur – Kalmana Market

Hall + Lawn

Capacity300 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

Hall

Capacity50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

262, Behind behind Swaminarayan ApartmentTransport Nagar, East Wardhaman Nagar, Nagpur – Swaminarayan Apartment

Capacity200 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot 15-16, Main Road, Opposite IDBI Bank, Wardhaman Nagar Square, Central Avenue, Nagpur – Wardhaman Nagar Chowk

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 75,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Ground Floor, Laxmi Narayan Appartment, Central Avenue, Wardhaman Nagar, Nagpur – Inox cinema

Capacity30 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot No 63 Small Factory Area, Bhandara Road, Vardhaman Nagar, Shantinagar Colony, Nagpur – Near Vardhaman Nagar Square

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Gulmohar South Ring Rd Near Nag Nadi, Hirvi Nagar, Wathoda Layout, Sadashiv Nagar, Kharbi, Nagpur – Hirvi Nagar

1500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity100 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 100 இலிருந்து

1500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity100 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 100 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

40019, Bhandara Rd, Beside Jain Temple Honey Street, Wardhaman Nagar Colony, Nagpur, Maharashtra 440008, Nagpur – Bhandara Rd

Capacity250 – 4,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

8/G, Kalmana Market Road, Old Pardi Square, Pardi, Nagpur – Old Pardi Square

1200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity600 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 25,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 550 இலிருந்து

150 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity75 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 15,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 550 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

205, Dipti Signal Rd, Small Factory Area, Wardhaman Nagar Colony, Nagpur, Nagpur – Wardhaman Nagar

5000 நபர்களுக்கான உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Capacity200 – 5,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 2,00,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

1000 நபர்களுக்கான உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Capacity200 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Uday Nagar, Wardhaman, Nagar Colony, Nagpur – Wardhaman, Nagar

Capacity25 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Shop No.627, Kalamna Market Road, Kalamna, Surya Nagar, Nagpur – Surya Nagar

Capacity75 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 2,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

மேலும் -9 ஐக் காண்பி