நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Plot No 5, Umredkar Layout, Hudkeswar Road, Nagpur – Near Laxmi Narayan Mandir

Royal Palace

Capacity500 – 2,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

Orchid

Capacity200 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

Sigma Crystal

Capacity50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Shop No.1, Plot, No.1, Pipla Rd, Vaishnavmata Nagar, Manewada,, Nagpur – Vaishnavmata Nagar, Pipla Rd

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 30,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 120 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Hudkeshwar Rd, Pawar Nagar, Chandrakiran Nagar, Nagpur,, Nagpur – Hudkeshwar Rd

1200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity600 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 55,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 120 இலிருந்து

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity150 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 20,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 120 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Hudkeshwar Rd, Rajapeth Bus Stop, Sanmarga Nagar, Nagpur, Nagpur – Hudkeshwar Rd

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 61,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 100 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Ganjare lawn Hudkeshwar Rd, hudkeshwar, Nagpur, Maharashtra, Nagpur – hudkeshwar Rd

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 30,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot no. 1, Sai nagar no. 1, Hudkeshwar Rd, Nagpur – Hudkeshwar Rd

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 25,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -14 ஐக் காண்பி