நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Square, Kamala Chowk, Khamla, Nagpur, Nagpur – Orange City Hospital

Capacity40 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், புரொஜக்டர், குளியலறை, மின்சார காப்பு

21, Wardha Road, Kannawar Nagar, Nagpur – Near Airport

Capacity25 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

97/2, 97/3, 97/4 Wathoda Road, Sarju Town Road, Hanuman Chowk, Nagpur – Near Swaminarayan Mandir Wathoda

Lawn

Capacity100 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

Hall

Capacity100 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

55/A Wardha Road, Chatrapati Square, Central Excise Colony, New Sneh Nagar, Nagpur – Artifact Towers Chatrapati Square

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity150 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Wardha Road, Sonegaon, Nagpur – Dr Babasaheb Ambedkar International Airport

Hall + Lawn

Capacity300 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Chancery Pool Side

Capacity150 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Regency

Capacity50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Lawn

Capacity30 – 40 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

56, Umrer Rd, Parsodi, Nagpur – Near Mangalmurti Chowk

Capacity100 – 800 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

131/1, Adjacent To Airport, Wardha Road, Nagpur – Near Airport

Hanger

Capacity250 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

Lounge Hall

Capacity150 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 950/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Wardha Rd, Opposite Sai Mandir, Chhatrapati Square, Nagpur – Opposite Sai Mandir

Capacity20 – 80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Khasra No.4, Parsodi, Wardha Rd, Nagpur – Near VCA Stadium

Jalsa Banquet + Sehra Banquet + Gardenia

Capacity3,000 – 6,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 6,50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 1,050 இலிருந்து

Gardenia

Capacity1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 2,50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 1,050 இலிருந்து

Jalsa Banquet

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,25,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 1,050 இலிருந்து

Sehra Banquet

Capacity125 – 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 75,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 1,050 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Plot no.16, Besid Khamla Automobiles, Khamla Rd, Khamla, Nagpur – Opposite Punjab National Bank, Khamla Branch

Capacity500 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Wardha Road, Opp. Mihan Flyover, Nagpur – Opposite Mihan Flyover

Lawn

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Jubilee

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Senate

Capacity30 – 75 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Anchor

Capacity30 – 75 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

7, Khamla Rd, Kamala Chowk, Sawarkar Nagar, Khamla, Nagpur – Near Orange City Hospital Square

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 150 இலிருந்து

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot No.2164, Satpute Layout, Rajiv Nagar, Somalwada, Wardha Road, Nagpur – near Mahatme Eye Bank and Eye Hospital

Capacity175 – 350 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 650/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Continental

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Shankarpur Area, Jal Shuddikaran Kendra, Opp Dr. Gahukar's Ayurved,, Dham, Wardha Rd, Nagpur – Wardha Rd

Capacity350 – 700 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 10,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் -6 ஐக் காண்பி