நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Gahu Talav Road,,Ramtek, Maharashtra 441106, Nagpur – Gahu Talav Road

Hall

Capacity1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

Lawn

Capacity1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Beside Indian Oil Company Petrol Pump, Kamptee Rd, Nagpur – Indian Oil Company Petrol Pump

Hall I + Lawn

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,25,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

Lawn

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 85,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

Hall I

Capacity500 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,05,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

Hall

Capacity60 – 120 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 20,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

191 opposite uco bank near airport, Wardha Rd, Nagpur – Near UCO Bank, Manish Nagar Branch

Hall

Capacity100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Rooftop

Capacity40 – 125 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

Kanhan, Nagpur – Ambedkar Chowk

Capacity300 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Anasuya Mangalkar Yalaya, Gangabai Ghat Rd, Jagnade Chowk, Nandanvan, Nagpur – Gangabai Ghat Rd

Capacity200 – 800 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Beside Jash Lawn, Bhilgaon, Nagpur – Near Kamptee Road

Capacity500 – 3,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 650 இலிருந்து

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

NH 44, Kamptee Rd, Nagpur

Lawn Area

Capacity2,000 – 4,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

Banquet Hall + Mini Hall

Capacity400 – 800 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental, Etc)

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Balaghat Road, Katangi Kala, Gondia, Nagpur – Gondia Balaghat Road

1000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

Capacity200 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 499/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 599/நபர் முதல்

50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity 50 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 499/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 599/நபர் முதல்

25 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

Capacity 25 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 499/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 599/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Bhilgaon Rd, Bhilgaon, Nagpur, Maharashtra 441001, Nagpur – Bhilgaon Rd

Capacity400 – 800 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 250 இலிருந்து

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Kamptee Rd, Near Khairy, Khairy, Nagpur – Near Khairy

Capacity300 – 3,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 130 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Old Kamptee Rd, Kalmana, Nagpur – Old Kamptee Rd

Capacity2,000 – 4,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 80 இலிருந்து

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Manewada Rd, Near Shahu Garden School, Mahalaxmi Nagar, Mahalakshmi Nagar No-2, Rameshwari, Nagpur – Shahu Garden School

Capacity600 – 1,200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 90,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Amravati Road Agrasen Bhavan, Ravi Nagar, Nagpur – Ravi Nagar,

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 81,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

Plot No 64 S.P. Trivedi Road , Mount Road Extension Near Seventh Day School, Sadar, Nagpur – Mount Road Extension

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 90,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Kamptee Rd, Nagpur – Kamptee Rd

Capacity1,000 – 2,000 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 61,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Kamptee Rd, Opp Hero Honda Showroom, Teka Naka, Nagpur – Durga Mata mandir

Capacity1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Friends colony , main Katol Naka Chowk, Vrindavan Colony, Nagpur – Friends Colony

Capacity750 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 12,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Badegaon, Maharashtra 441101, Nagpur – Badegaon

1 உட்புற இடம்100 நபர்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot no 580 nav Nirman society pratap Nagar, Nagpur

மேலும் -1 ஐக் காண்பி