விருந்து ஹால்

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 250 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 350 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 100, 300 நபர்கள்

1 டெரஸ் 250 நபர்கள்

+91 73036 0 9195

Plot No 5, Darvekar's building, Hingana Road Hingana T-Point, Nagpur, Nagpur
+91 73036 09195
விருந்து ஹால்

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet - நாக்பூர் இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi Cuisine
அலங்கார விதிமுறைகள் உள்ளக அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை, காசோலை
ஹோட்டல் அறைகள் AC உடன் 2, தரநிலையான இரட்டை அறைக்கான ₹ 1,800 முதல்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
பட்டாசுகள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை
20 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படுகிறது
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன

Hall

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம், ₹ 15,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 550/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Terrace

வகை டெரஸ்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 250 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 50 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 250/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 350/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை

Hall

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 60 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 50 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 250/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 350/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்