விருந்து ஹால்

Satya-Nil Ingole Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 1000 நபர்கள்

+91 77981 3 2704

SH260, Ingole Layout, Gorewada Ring Road Chowk, Utthan Nagar, Anant Nagar, Nagpur
+91 77981 32704
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Sunrise N Resorts

₹ 425/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500, 500 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

2500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Hotel Dua Continental

₹ 330/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Satya-Nil Ingole Lawn - நாக்பூர் இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
அலங்கார விதிமுறைகள் உள்ளக அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை
தனிப்பட்ட பார்க்கிங் வசதி இல்லை
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படவில்லை
விருந்தினர் அறைகள் இல்லை
வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1000 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 0/நபர் முதல்