கோடைக்காலப் பகுதி

Govind Celebration Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 2500 நபர்கள்

+91 94221 0 6921

Godhni Main Road, Near Govind City, Bus Stop, Prakash Nagar, Zingabai Takli, Nagpur
Near Govind City Bus Stop
+91 94221 06921
+91 94221 06921
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்

Hotel Dua Continental

₹ 330/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Hotel Sunrise N Resorts

₹ 425/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500, 500 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

2500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Govind Celebration Lawn - நாக்பூர் இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை கோடைக்காலப் பகுதி
இருப்பிடம் நகரத்தில்
அலங்கார விதிமுறைகள் உள்ளக அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
400 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
மதுபானங்களை சொந்தமாகக் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுகிறது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படவில்லை
விருந்தினர் அறைகள் இல்லை
வகை வெளிப்புற இடம்
Capacity 1,250 – 2,500 நபர்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 45,000
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை