நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

Times Square Building, Besides Empress Mall, Dr. Beezonji Mehta Road, Nagpur – Gandhisagar Lake

கொள்திறன்200 – 1,500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை

Pardi Rd, Kalmana Market, Kalmana, Nagpur – Kalmana Market

Hall + Lawn

கொள்திறன்300 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

Hall

கொள்திறன்50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

55/A Wardha Road, Chatrapati Square, Central Excise Colony, New Sneh Nagar, Nagpur – Artifact Towers Chatrapati Square

500 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

கொள்திறன்150 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

கொள்திறன்50 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Kalmana Market Rd, Near Maruti Automobiles, Ekta Colony, Nagpur – Near Maruti Automobiles

கொள்திறன்200 – 1,200 நபர்கள்

கட்டணம்₹ 40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 650 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

34, Hudkeshwar Rd, Vidya Mandir, Pipla Fata, Nagpur – Laxmi Narayan Mandir

Hall

கொள்திறன்800 – 2,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

Hall

கொள்திறன்500 – 900 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

Hall

கொள்திறன்50 – 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

12, Dr. Munje Marg, Humpyard Rd, Sitabuldi, Nagpur – Laxmi Theatre

Mithila

கொள்திறன்200 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 675/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 775/நபர் முதல்

Tarangan

கொள்திறன்200 – 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 675/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 775/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Mt Road Extension, Kamptee Road, Sadar, Nagpur – Kamptee Road

கொள்திறன்15 – 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 330/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 440/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot No-347/348, Medical College Rd, Great Nag Road, Padole Corner, Ashok Chowk, Near Hani Archana Complex, Untkhana, Nagpur – Ashok Chowk

Hall 1

கொள்திறன்40 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

Hall 2

கொள்திறன் 10 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

Hall 3

கொள்திறன்10 – 20 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

Hall 4

கொள்திறன்10 – 20 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, நீச்சல் குளம், மின்சார காப்பு

262, Behind behind Swaminarayan ApartmentTransport Nagar, East Wardhaman Nagar, Nagpur – Swaminarayan Apartment

கொள்திறன்200 – 1,000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Ravindra Nath Tagore Marg, Collectors Colony, Civil Lines, Nagpur – Behind Old VCA Ground

Space For 150 People

கொள்திறன்100 – 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Space For 100 People

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 650/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

21, Wardha Road, Kannawar Nagar, Nagpur – Near Airport

கொள்திறன்25 – 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

Plot No - 45, 45B, Great Nag Road, Nagpur – Opp. Imambada Police Station

Grand Celebration

கொள்திறன்175 – 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

Celesta

கொள்திறன்100 – 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

Ocean Blue

கொள்திறன்50 – 80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Gahu Talav Road,,Ramtek, Maharashtra 441106, Nagpur – Gahu Talav Road

Hall

கொள்திறன்1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

Lawn

கொள்திறன்1,250 – 2,500 நபர்

பணமளிப்பு முறைமை!வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம்கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Square, Kamala Chowk, Khamla, Nagpur, Nagpur – Orange City Hospital

கொள்திறன்40 – 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சமையல் வகை: - Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், புரொஜக்டர், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Plot No 5, Darvekar's building, Hingana Road Hingana T-Point, Nagpur, Nagpur – Hingana Road

Hall

கொள்திறன்150 – 300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 550/நபர் முதல்

Terrace

கொள்திறன்50 – 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 350/நபர் முதல்

Hall

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 250/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 350/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

191 opposite uco bank near airport, Wardha Rd, Nagpur – Near UCO Bank, Manish Nagar Branch

Hall

கொள்திறன்100 – 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Rooftop

கொள்திறன்40 – 125 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

97/2, 97/3, 97/4 Wathoda Road, Sarju Town Road, Hanuman Chowk, Nagpur – Near Swaminarayan Mandir Wathoda

Lawn

கொள்திறன்100 – 1,500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 60,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

Hall

கொள்திறன்100 – 1,000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 200 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Plot No. 426, Near Shivaji High School Seva Sadan Chowk, Central Ave, Nagpur – Seva Sadan Chowk

கொள்திறன்20 – 150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை, மின்சார காப்பு

90, Central Avenue, Chhota Loharpura, Gandhibagh, Nagpur – Agrasen Square

Hall

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

Hall

கொள்திறன்50 – 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 400/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Perfect Plaza, 97, Cement Rd, P & T Colony, Pratap Nagar, Nagpur – Ear Nose & Throat Hospital

கொள்திறன்50 – 200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 425/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி