நாக்பூர் இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

34, Hudkeshwar Rd, Vidya Mandir, Pipla Fata, Nagpur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Near Koradi Thermal Power Station, Dahegaon (R), Chhindwara Road, Nagpur

Millennium 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 425/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 650/நபர் முதல்

Millennium 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 425/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 650/நபர் முதல்

Ashiana Marriage Garden

அதிகபட்ச கொள்திறன் 2500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 425/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 650/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Sri Sainath Enclave, Near ST Stand, Ganeshpeth, Nagpur

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Plot no 2759, Sahyog Nagar Road, Jaripatka, Nagpur

Gujjar Celebration is an excellent choice with good party venues. There is a modern banquet hall for chamber weddings and a huge marriage lawn for a grand celebration with 4000 guests.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

Khamla Square, Ring Rd, Kamala Chowk, Khamla, Nagpur

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

New Pandey Garden, 107A, Ring Rd, Jafar Nagar, New Mankapur, Nagpur

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

Opposite Nagpur Airport, Wardha Road, Sonegaon, Nagpur

Wedding 5 star The Pride Hotel Nagpur is a luxury hotel with wonderful service and 5 halls of various capacity. The team of the hotel will help you with the choice of wedding professionals and will make everything in top-level.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Plot No - 45, 45B, Great Nag Road, Nagpur

Grand Celebration

அதிகபட்ச கொள்திறன் 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

Celesta

அதிகபட்ச கொள்திறன் 250 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

Ocean Blue

அதிகபட்ச கொள்திறன் 80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Ravindra Nath Tagore Marg, Near VCA Ground, Civil Lines, Collectors Colony, Nagpur

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

24, Central Bazar Road, Gandhi Bagh, Ramdaspeth, Nagpur

A huge wedding venue Hotel Centre Point awaits you in Nagpur. The hotel can offer for your wedding 10 banquet halls. So, you can always choose the perfect one for your Special day.

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி