விருந்து ஹால்

Shubha Mangal Karyalaya

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 400 நபர்கள்

+91 94221 0 4556

Late Krishna Khonde Marg, Bhagya Ghar, Dharampeth, Nagpur
Late Krishna Khonde Marg
+91 94221 04556
+91 80875 36679
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்

Dhansons Lawn and Hall

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Kalra Celebrations

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்