விருந்து ஹால்

Bharat Lawn

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 500 நபர்கள்

+91 94221 1 2363

Plot no.26 Dattatray Society, Shyam Nagar, Manish Nagar, Somalwada, Nagpur
+91 94221 12363
+91 77200 30299
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Siddhartha Inn

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 100 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்

Hotel Dua Continental

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

60 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்