விருந்து ஹால்

Flora Inn Hotel

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 380 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 430 முதல்

2 அரங்கங்கள் 120, 270 நபர்கள்

+91 77559 8 3056

Plot No.2164, Satpute Layout, Rajiv Nagar, Somalwada,Near Mahatme Eye Bank, Wardha Road,Nagpur, Maharashtra 440025, India
+91 77559 83056
+91 77559 83054
https://www.facebook.com/FlorainnNagpur/
http://www.florainn.com/
admin@florainn.com
reservation@florainn.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Naivedhyam Eastoria

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

300, 750, 750 நபர்களுக்கு 3 அரங்கங்கள்