விருந்து ஹால்

Princess Lawn

1 வெளிப்புற இடம் 1200 நபர்கள்

+91 98199 9 5589

Narasala Villege(Dighori), Umred Road, Nagpur
Near Radha Raman Temple
+91 98199 95589
info@princesslawn.com
http://princesslawn.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Gujjar Celebration

₹ 200/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

100, 300 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

250 நபர்களுக்கான 1 டெரஸ்

Kalra Celebrations

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1500 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்