விருந்து ஹால்

Swagat Lawn

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 500 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 700 முதல்

2 அரங்கங்கள் 500, 800 நபர்கள்

1 புல்வெளி 250 நபர்கள்

+91 712 254 7549

Opposite Poonam Plaza Civil Lines,Civil Lines,Nagpur, Maharashtra 440001
+91 712 254 7549
https://www.facebook.com/Swagat-Lawn-Banquets-164777393900812/
http://www.swagatlawn.com/banqueting---conferencing.html
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Naivedhyam Eastoria

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

300, 750, 750 நபர்களுக்கு 3 அரங்கங்கள்