Kalra Celebrations

ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 400 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 1500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 95950 5 8777

Near Ambedkar Chowk, Kanhan, Nagpur
+91 95950 58777
https://www.facebook.com/pg/kalracelebrations/
ankit.vkalra@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
The Raj Royale Lawn

₹ 800/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

Regal Celebration

₹ 400/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

Gujjar Celebration

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ

ಸ್ಥಳದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ 22 ಫೋಟೋ|22 ಫೋಟೋಗಳು
22 ಫೋಟೋ|22 ಫೋಟೋಗಳು.
ಹೊಸ
  • ಹೊಸ
  • ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲಾದ
ಮೊದಲು