Kalra Celebrations

ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 400 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 1500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 95950 5 8777

Near Ambedkar Chowk, Kanhan, Nagpur
+91 95950 58777
https://www.facebook.com/pg/kalracelebrations/
ankit.vkalra@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Regal Celebration

₹ 400/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

Hotel Sunrise N Resorts

₹ 425/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 500, 500 ಜನರಿಗಾಗಿ|2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 500 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 2500 ಜನರಿಗಾಗಿ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 2500 ಜನರಿಗಾಗಿ

Gujjar Celebration

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ