ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Dhande Celebration Hall

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 225 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 350 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 400 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 98223 6 6760

49-51 South Ambazari Road, Gayatri Nagar, Shewalkar Gardens, Gopal Nagar, Pratap Nagar, Nagpur
+91 98223 66760
+91 97676 59409
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Harrison Celebration Lawn

₹ 200/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಜನರಿಗಾಗಿ|1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 1000 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ

Gujjar Celebration

₹ 200/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ|1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ

Deeplaxmi Celebration

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 900, 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ|2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 900, 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ

ನಾಗ್ಪುರ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ- Dhande Celebration Hall

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಥಳ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಆಹಾರ ಸೇವೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ
ಅಲಂಕಾರ ನಿಯಮಗಳು Inhouse decorator only
ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಗದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸ್ನಾನಗೃಹ
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
DJ is not provided by the venue
ಮಾದರಿ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ
ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 400 ವ್ಯಕ್ತಿ|400 ಜನರು
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ, ಸಸ್ಯಹಾರಿ ₹ 225/ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ
ಪ್ರತಿ ತಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ₹ 350/ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ
ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಹೌದು