Mama Mandap Decoration and Bichayat Kendra
ಡೆಕೊರೇಟರ್
ನಾಗ್ಪುರ

+91 93729 9 5176

+919372995176
https://www.facebook.com/Mama-Mandap-Decoration-and-Bichayat-kendra-1777337155925572/

ನಾಗ್ಪುರ ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ Mama Mandap Decoration and Bichayat Kendra

ಸ್ಥಳಗಳ ರೀತಿಗಳ ಅಲಂಕಾರ ವಿಚಾರಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೊರಾಂಗಣ (ಸ್ವಂತ ರಚನೆಗಳು, ಕಮಾನು ಮತ್ತು ಮಂಟಪಗಳು ಹೊಂದಿವೆ)
ವಸ್ತುಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡಾರಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮೊಗಸಾಲೆ, ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು, ಹೊರಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರ (ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳು, ಕಡಲತೀರಗಳು)
ಉಪಕರಣ ಸಂಗೀತ ಸಲಕರಣೆ, ಬೆಳಕು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೂಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಬಲೂನ್ಸ್, ಬೆಳಕು
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಗುಡಾರಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಡೋಲಿ
ಇತರ ಸೇವೆಗಳು DJ
ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಲಂಕಾರ ಹೌದು
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು ಹಿಂದಿ

ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮಾದರಿಗಳು