ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Oberoi Palace

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 73035 3 0690

Kalmana Market Rd, Near Maruti Automobiles, Ekta Colony, Nagpur
+91 73035 30690
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ