ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

The Pride Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 850 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 100 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 40 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಪೂಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರದೇಶ 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 712 662 2555

Wardha Road, Sonegaon, Nagpur
Dr Babasaheb Ambedkar International Airport
+91 712 662 2555
+91 93714 57749
https://www.facebook.com/THEPRIDEHOTELNAGPUR/
http://www.pridehotel.com/nagpur/the-pride-hotel-nagpur/overview/
banquet.nagpur@pridehotel.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ