ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Le Méridien

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 900 ಯಿಂದ

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 75, 75, 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 2000 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 7103 66 3 333

Wardha Road, Opp. Mihan Flyover, Nagpur
Opposite Mihan Flyover
+91 7103 663 333
https://www.facebook.com/Le-Meridien-Nagpur-1045976702093616/
http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=4318&EM=VTY_MD_4318_NAGPUR_PROP_OVERVIEW&language=en_US
ashish.chopra@lemeridien.com
dutymanager.nagpur@lemeridien.com
mayur.deshpande@lemeridien.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Urban Hermitage

₹ 600/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 150 ಜನರಿಗಾಗಿ

The Pride Hotel

₹ 750/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 100 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 40 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಟೆರೇಸ್ 200 ಜನರಿಗಾಗಿ

Mangaldeep Hall

₹ 400/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 200, 500 ಜನರಿಗಾಗಿ