ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Flora Inn Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 350 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 77559 8 3056

Plot No.2164, Satpute Layout, Rajiv Nagar, Somalwada, Wardha Road, Nagpur
near Mahatme Eye Bank and Eye Hospital
+91 77559 83056
+91 77559 83054
https://www.facebook.com/FlorainnNagpur/
http://www.florainn.com/
admin@florainn.com
reservation@florainn.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
The Pride Hotel

₹ 750/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 100 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 40 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಟೆರೇಸ್ 200 ಜನರಿಗಾಗಿ

Mangaldeep Hall

₹ 400/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 200, 500 ಜನರಿಗಾಗಿ

Urban Hermitage

₹ 600/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 150 ಜನರಿಗಾಗಿ