ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Princess Lawn

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 98199 9 5589

Narasala Villege(Dighori), Umred Road, Nagpur
Near Radha Raman Temple
+91 98199 95589
info@princesslawn.com
http://princesslawn.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
The Greenland Resort And Villas

₹ 300/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 100, 100 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 500 ಜನರಿಗಾಗಿ

Harrison Celebration Lawn

₹ 200/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1000 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 1500 ಜನರಿಗಾಗಿ

Gujjar Celebration

₹ 200/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 50 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 2000 ಜನರಿಗಾಗಿ