ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Swagat Lawn

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 700 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 500, 800 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 250 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 712 254 7549

Opposite Poonam Plaza, Palm Rd, Civil Lines, Nagpur
+91 712 254 7549
https://www.facebook.com/Swagat-Lawn-Banquets-164777393900812/
http://www.swagatlawn.com/banqueting---conferencing.html
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Hotel Orient Grand

₹ 450/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

4 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 10, 20, 20, 100 ಜನರಿಗಾಗಿ

Hotel Heritage

₹ 650/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 100, 150 ಜನರಿಗಾಗಿ

Hotel Seventh Sense

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 60 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಟೆರೇಸ್ 100 ಜನರಿಗಾಗಿ