ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hardeo Hotel

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 625 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,012 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 100, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 90110 9 5874

Dr. Munje Marg, Near Laxmi Theatre, Sitabuldi, Nagpur
+91 90110 95874
+91 90110 95872
infohotelhardeo@gmail.com
http://www.hardeohotel.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು
Hotel Seventh Sense

₹ 500/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 60 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಟೆರೇಸ್ 100 ಜನರಿಗಾಗಿ

Hotel Orient Taibah

₹ 550/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 250, 400 ಜನರಿಗಾಗಿ

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ 80 ಜನರಿಗಾಗಿ

Hotel President

₹ 630/ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 18, 45 ಜನರಿಗಾಗಿ