બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Avadh

1 ઇન્ડોર જગ્યા 300 લોકો

+91 88280 8 3418

Near Laxmi Talkies, Beside Hotel Hardev, Sitabuldi, Nagpur
+91 88280 83418
durvamishra@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Orient Taibah

₹ 550 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

250, 400 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

80 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

Hotel Brij Inn

₹ 550 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

12, 200, 350 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Nakshatra Banquet

₹ 450 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

Hotel Avadh - નાગપુર માં સ્થળ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળ શહેરના કેન્દ્રમાં
ખાસ લક્ષણો બાથરૂમ
ડીજે સ્થળ દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવતો નથી
પ્રકાર ઇન્ડોર જગ્યા
બેઠક ક્ષમતા 300 લોકો
વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 0/વ્યક્તિમાંથી