બેન્ક્વેટ હોલ

Sarswati Sabhagrih

+91 712 695 8268

Ring Rd, Jaywant Nagar, Shatabdi Nagar, Badil Kheda, Nagpur
+91 712 695 8268
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Dhansons Lawn and Hall

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Kalra Celebrations

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1500 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

Harrison Celebration Lawn

₹ 200 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1000 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

1500 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

Sarswati Sabhagrih - નાગપુર માં સ્થળ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર બેન્ક્વેટ હોલ
ખાનગી પાર્કિંગ અનુપલબ્ધ છે
આલ્કોહોલ સેવાઓ
મહેમાનો માટેનો રૂમ ઉપલબ્ધ છે

માટે સુયોગ્ય