બેન્ક્વેટ હોલ

Gujjar Celebration

1 ઇન્ડોર જગ્યા 50 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 2000 લોકો

+91 73035 2 0753

2759, Sahyog Apartment, Ganesh Nagar Rd, beside D3 colony, Juni Shukrawari, Azamshah Layout, Nagpur
+91 73035 20753
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળની ફોટો ગેલેરી 64 ફોટાઓ અને 1 વિડીયો
Hall 2 ફોટાઓ
Outdoor space for 2000 ppl 18 ફોટાઓ
84 ફોટાઓ અને 1 વિડીયો. પહેલા
નવું
  • નવું
  • સૌથી વધુ લોકપ્રિય
  • સહુથી વધુ ચર્ચીત