બેન્ક્વેટ હોલ

Blessing Garden Lawn

1 આઉટડોર જગ્યા 1500 લોકો

+91 94236 3 7722

CK Naidu Road Near VCA Square, Civil Lines, Nagpur, Maharashtra 440001, Nagpur
VCA Square
+91 94236 37722
+91 88062 47974
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Hotel Heritage

₹ 650 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 150 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

The Raj Royale Lawn & Banquets

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

120, 1000 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

1500 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

2000 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Aangan Gajali Family Restaurant And Banquet

₹ 250 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

100, 300 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

250 લોકો માટે 1 ટેરેસ