Govind Celebration Lawn

Godhni Main Road Govind City, Near Govind City, Bus Stop, Prakash Nagar, godhani ro, Prakash Nagar, Zingabai Takli, Nagpur, Maharashtra 440030, India
+91 73041 55007
+91 82373 97256
+91 94224 43821
+91 94221 06921
ব্যাঙ্কোয়েট হল
অনুরূপ ভেন্যু
Gujjar Celebration

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

400 জন লোকের জন্য 1টি হল।

Rajwada Palace

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

700 জন লোকের জন্য 1টি হল।

Swagat Lawn

500₹/ব্যক্তি থেকে মূল্য

500, 800 জন লোকের জন্য 2টি হল।